Autorské práva

Táto stránka a jej obsah podlieha autorským právam spoločnosti Bon Žúr - © Bon Žúr 2016. Všetky práva vyhradené.

Šírenie alebo kopírovanie častí obsahu alebo celého obsahu v akejkoľvek forme je zakázané, až na výnimky:
  1. Tlačenie alebo sťahovanie dát na lokálne pevné disky pre osobné nekomerčné použitie
  2. Kopírovanie obsahu pre tretiu stranu, ale iba v prípade oboznámenia vlastníka so zdieľaním daného obsahu
Nie je možné, okrem prípadu udelenia výnimky, distribuovať alebo komerčne zneužívať obsah. Taktiež nie je možné ho presúvať, alebo uchovávať na inej webstránke alebo elektronickom médiu. Informácie obsiahnuté na tejto lokalite sú určené výhradne na všeobecné informačné účely. Informácie sú poskytované spoločnosťou Bon Žúr a zatiaľ čo sa staráme aby boli informácie aktualizované a korektné, neručíme žiadnym spôosobom, priamym ani vyvodeným, za kompletnosť, presnosť, spoľahlivosť, účelnosť alebo dostupnosť, s ohľadom na stránku alebo informácie, produkty, služby, alebo grafiku použitú na akékoľvek účely. Akékoľvek spoľahnutie sa na takéto informácie je teda vykonané na vlastné riziko.

Za žiadnych okolností nebudeme zodpovedný za akékoľvek poškodenie, bez výnimiek, aj ak sa jedná o nepriame alebo vyvodené poškodenie, alebo poškodenie vyplývajúce zo stráty dát, alebo finančný profit vyplývajúci z použitia webstránky.

Pomocou tejto webstránky je vám umožnené presmerovanie na iné webstránky fungujúce nezávisle od Bon Žúr. Nepreberáme zodpovednosť za náturu a bezpečnosť takýchto webstránok. Zahrnutie takýchto stránok nutne neimplikuje naše odporúčanie na ich navštívenie.

Vždy sa snažíme o správne fungovanie stránky. Avšak, Bon Žúr nenesie zodpovednosť za možné technické problémy a dočasnú nedostupnosť webu.

Cookies
  1. Čo sú cookies?

  2. Cookies sú textové dáta malého rozmeru na uľahčenie vašej interakcie s portálom. Sú uložené vo vašom počítači a môžete ich kedykoľvek vymazať pomocou prehliadača (Chrome, Mozilla).

  3. Naše cookies

  4. My využívame cookies iba minimálne a to napríklad na zapamätanie vašej e-mailovej adresy aby sme vám uľahčili opakovanú komunikáciu. Formou cookies nezbierame žiadne osobné dáta ani citlivé informácie.